WhatsApp
Telefon

ÖN BİLGİLENDİRME FORMU

 

Araç Kiralama Sözleşmesi'nin imzalanması suretiyle, Şirketimizden yapılacak araç kiralamaları, KİRACI bakımından borçlandırıcı işlemlerdir. Sözleşme Tüketicinin Korunması Hakkındaki Mevzuat hükümlerine tabi değildir. Sözleşme menfaatinize aykırı olabilecek ve tarafınıza yükümlülükler getiren hükümler içermekte olup, Türk Borçlar Kanunu'nun Genel işlem Şartlarına ilişkin hükümleri dikkate alınmak suretiyle, Sözleşme hakkında bilgi sahibi olmanız, menfaatinize aykırı olabilecek ve tarafınıza yükümlülükler getiren hükümleri öğrenmeniz ve anlamanız gerekmektedir. Sözleşme ile ilgili hukuki destek alabilirsiniz. Sözleşmede yer alan ve aleyhinize olabilecek bazı hükümler aşağıda özetlenmiştir. Lütfen iş bu ön bilgilendirme formu ile yetinmeyerek sözleşmeyi dikkatlice inceleyiniz:

 • Son 30 gün içerisinde yurt dışından Türkiye'ye giriş yapmış misafirler için herhangi bir teminat alınmamaktadır, tam kaza sigortası için ekstra ücret talep edilmemektedir, 3 gün ve üzeri yapılan kiralamalarda sınırsız km tüketim hakkı mevcuttur, kredi kartı zorunluluğu mevcut olup teslimat esnasında kredi kartı ile ödeme yapabilirler.
 • Sözleşmede kiralayacağınız aracın bilgileri, teslim alınacağı ve edileceği adresler, kiralama süresi, kiralama ve varsa ek hizmet bedeli, iade tarihi gibi bilgiler yer almakta olup bu bilgilerin isteklerinize uygun olduğundan emin olunuz.
 • Sözleşmede kiralama esnasında ayrıca bedelini ödeyerek satın alabileceğiniz sigorta teminatları hakkında ayrıntılı olarak açıklama yapılmıştır. Satın aldığınız teminatın neleri içerdiğinden ve bunun isteğinize uygun olduğundan emin olunuz.
 • Sözleşme, kiraladığınız aracı Karayolları Trafik Kanunu'na ve sair kanun ve mevzuata uygun kullanmanız gerektiği, kiralama süresi boyunca işleten sıfatının tarafıma ait olacağı, meydana gelebilecek hasar ve zararlar ile 3. kişilere veya mallarına verilebilecek hasar ve zararlardan bizzat sorumlu olduğunuza dair hükümler içermekte olup aleyhinize sonuçlar doğurabilecektir.
 • Aracı kira süresi sonunda iade etmediğiniz takdirde Emniyeti suistimal suçunu oluşturacaktır.
 • Sözleşmede, KİRALAYAN'ın herhangi bir nedenle 3. kişilere bir ödeme yapmak zorunda kalması halinde tarafınıza rücu edebileceği düzenlenmiş olup aleyhinizedir.
 • Tarafınızdan kaynaklanan herhangi bir nedenden dolayı KİRALAYAN'ın araç/araçları trafikten men veya müsadere edilir veya kayıtları üzerine ihtiyati tedbir veya ihtiyati haciz konulursa derhal iadesini veya şerhlerin kaldırılmasını sağlama yükümlülüğü tarafıma aittir. Bu halde kiralayanın hakları sözleşmede düzenlenmiş olup aleyhinize hükümler içerebilir.
 • Aracın teslim alınması, iadesi sırasında yapılacak işlemler, araç nezdinizde bulunduğu sürece ve teslimden sonra uymanız gereken kurallar sözleşmede düzenlenmiş olup aleyhinize hükümler içerebilir.
 • Araç nezdinizde bulunduğu sürece köprü, tünel otoyol geçiş ücretleri, trafik cezaları vs. tüm ücret, ceza vs.'den tarafınız sorumlu olup KİRALAYAN'ın herhangi bir ödeme yapmak zorunda kalması halinde tarafınıza rücu koşulları ve cezai şart sözleşmede düzenlenmiş olup aleyhinize olabilir.
 • Aracın teslim edilen ve teslim alınan akaryakıt seviyeleri ile ilgili bilgiler tutanaklarda yer almakta olup teslim alındığından eksik yakıt ile iade edilmesi halinde KİRALAYAN’ın hakları sözleşmede yer almaktadır.
 • Kiralama ile ilgili faturalandırmanın tarafınızın beyanı ile farklı bir kişi / tüzel kişi adına yapılması halinde dahi KİRACI olarak sorumluluğunuzun devam ettiğini ve faturanın adınıza olmadığı itirazında bulunamayacağınıza dair hüküm sözleşmede yer almakta olup aleyhinize olabilir.
 • Kiralanan aracın arızalanması, kullanıcı hatası, bir kazaya karışması, çalınması, emniyeti suistimal halinde yapmanız gereken işlemler, kurallar ve yükümlülükleriniz sözleşmede ayrıntılı olarak açıklanmıştır. Sözleşmenin bu hükümleri aleyhinize olabilir. Dikkatlice incelemenizi tavsiye ederiz.
 • KİRALAYAN'ın herhangi bir nedenle tarafınıza rücu ettiği hallerde akdi faizin ticari reeskont faizin %50 fazlası olduğu, ayrıca %25 cezai şart kararlaştırıldığı, manevi tazminat talep edilebileceği ile ilgili hükümler sözleşmede yer almakta olup aleyhinizedir.
 • Sözleşmede KİRALAYAN'ın her tür belgelerinin HMK'da düzenlenen senet niteliğinde olduğu herhangi bir uyuşmazlıkta Konya Adliyesi Mahkemeleri'nin ve İcra Daireleri'nin yetkili olduğu sözleşmede yer almakta olup, aleyhinize olabilir.
 • ANADOLU OTO KİRALAMA-KONYA  yukarıda yazmış olduğunuz bilgileri, kiralamanın öncesinde hazırlık, sonrasında ise tahsilat, anket, arşiv ve benzeri kendi operasyonel amaçları için belirleyeceği üçüncü taraf firmalarla paylaşabilir. Tanıtım amaçlı faaliyetler için ANADOLU OTO KİRALAMA bu bilgileri kullanarak Kiracı(lar) ile temasa geçebilir.